Kiểng lá và các loài cây cảnh nhiệt đới hầu hết có nguồn gốc từ…