Hầu hết các loài kiểng lá, cây cảnh trong họ Araceae (họ Ráy) đều có thể…