Khi nhắc đến thú vui sưu tầm bất cứ thứ gì dù là tem bưu…